Türkçe

‘Atık yağlar için Meclis Araştırması açılsın’

İzlenme 699
 
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’de atık yağların neden olduğu su ve çevre kirliliğinin boyutlarının araştırılması ve bu konuda alınabilecek önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.
Gaytancıoğlu, Türkiye’de 70 bin ton atık yağ toplanabilecekken, sadece 21 bin ton atık yağ toplanabildiğini geriye kalan atık yağların ise deniz ve akarsuları kirletmeye devam ettiğini belirtti
Gaytancıoğlu talebinin gerekçesini söyle açıkladı: Ülkemizde yılda 1 milyon 500 bin ton gıda amaçlı bitkisel yağ tüketilmektedir. Kişi başı tüketim 20 kg’dır, yılda 350 bin ton atık yağ oluşmaktadır
Ülkemizde 17 milyon 500 bin hane bulunmaktadır ve ortalama her haneden yılda 20 kg atık yağ dökülerek denizleri ve akarsuları kirletmektedir. Türkiye’nin toprakları, gölleri ve akarsuları ciddi bir kirlenme tehdidi ile karşı karşıya. Yeterli denetim yapılmadığı için defalarca kez kullanılan yağlarda kanserojen madde miktarı artmakta, insanlarda daha çok kolon ve mide kanseri vakaları görülmektedir. Buna neden olmamak için kızartma yağları en fazla iki kere kullanılmalı ve sonrasında tüketimden çekilmelidir.” 
‘Biyolojik yakıt’
“Bu tehditleri gören AB 2003/30 sayılı yönergesini yayınlayarak evsel atık yağların biyolojik yakıtlara dönüştürülerek çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlamıştır. Avrupa ülkeleri böyle hedeflere doğru kararlılıkla ilerlerken Türkiye’de bu konuyla ilgili olarak bir girişimde bulunulmamış, Hükümet tarafından bir düzenleme yapılmamıştır. Taslak bir tebliğin askıya çıkmasına, bu tebliğde yüzde 0,1 (Binde bir) gibi çok küçük bir oranda karıştırma zorunluluğunun getirilmesi öngörülmesine rağmen hiçbir önlem alınmamıştır.” 
 
Milliyet Gazetesi
7 Ocak 2016

27/06/2019 Gün Ortalama:263  Bugün24 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:34.204.43.11