Türkçe

DAHA SAĞLIKLI BİR İŞLEYİŞ İÇİN…

İzlenme 1543

YOLDAŞLAR…

Partimiz kurulduğundan bu yana sürekli parti yapısı ve bu yapının işleyiş mekanizmalarını geliştirmeye çalışıyor.Sınıf mücadelesinde sosyalist siyaset adına tek yaprağın dahi kımıldamadığı bugünkü nesnellikte,Tarihsel öneme sahip son derece önemli adımlar atıyoruz. Hiçbir siyasi çevrenin küçümsemeye cesaret dahi edemeyeceği anlamlı etkinliklerde bulunuyoruz. Ama yoldaşlar, kabul etmeliyiz ki, bu başarılı çalışmalarımıza rağmen ne yazık ki hala formel açıdan gelişkin bir parti işleyişine ulaşamadık. Yoldaşlar, onurlu ve anlamlı bir kavgaya hazırlanıyoruz. Siyasetin hareketliliği hızla yoğunlaşıyor. Açıklarımızı kapatmak, zaaflarımızı yenmek zorundayız. Bizim geleneğimizde en küçük ve görevin kollektivize edilmesi vardır. Bizler salt bugünün nesnelliğine göre mücadele sürdüren komünistler değiliz. Bizim geleneğimizde bir randevuya, toplantıya, ya da herhangi bir eylemliliğe bırakalım katılmamayı, geç kalmanın bile faturasının neler olabileceğinin bilinci, sorumluluğu vardır. Bizim geleneğimizde yalnızca verilen görevleri yerine getiren ve daha sonra da içe kapanan bir çalışma tarzı yoktur. Açık kapatan kişisel cabalar ve yeteneklerle sürdürülen bir siyasi faaliyet bizden uzak olsun. Kadrolarımız kendi kafalarında kurguladıkları devrimci tarzın, parti işleyişi ve siyasi faaliyetin, STP’ nin mücadele gündemine programına, örgütlenme biçimine ve geleneklerimize ne denli uygun olup olmadıklarını yeniden tespit etmelidir. Merkezileştirilmeyen,koordine edilmeyen ve planlanmayan siyasi etkinlikler parti işleyişine uygun düşmez. Hele, hep birlikte yarattığımız kimi örneklerdeki gibi işin abece’si olan konulardaki mizahi hatalar bize hiç yakışmaz Yoldaşlar, mevcut zaaflarımızı çok hızlı bir biçimde aşmalıyız. Bunun tek yolu da örgütsel bütünlüğümüzü kapsayan tüm parametrelerin kolektifleştirilmesi ve Leninist Örgüt anlayışının kurumsallaştırılarak yaratılmasıdır. Bunu gerçekleştirebilecek her türlü olanağı sağlayabiliriz. Bir tek nesnel kısıtlılıktan söz edebiliriz, o da oldukça genç olan kadrolarımızın deneyimsizlikten doğan birikim eksiklikleri… Bunu giderecek sayıda yönetici kadrolara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Öyle ise, insanlarımızın gelişimini örgütsel olarak, örgütüyle bütünleşerek paylaşmak için yolumuz açık olsun. YOLUMUZ AÇIK
İsmail Özkan(MYK üyesi)
Bu yazı, Sosyalist Türkiye Partisi Siyasi Büro Yayın Organı olan, Çark-Çekiç’in 1993 tarihli 3. sayısında yayınlanmıştır.
İSMAİL ÖZKAN      

18/04/2019 Gün Ortalama:242  Bugün112 ziyaret var  Sitede 3 Kişi var  IP:3.90.12.112