TürkçePDF indir

 

 100 TEMEL KİTAP

İzlenme 3740


 

Sitemizin okurlarından gelen talep ve önerileri dikkate aldık. Sitemize katkı koyan arkadaşlara gelen öneriler
doğrultusunda bir süredir üzerinde çalıştığımız ve öncelikli olarak okunmasını öngördüğümüz kitapları
listeledik
 
EKONOMİ : DÜNYA EKONOMİSİ, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE İKTİSAT TARİHİ 

Kitap İsmi Yazarı Yayınevi 

 
 
Ekonomi El Kitabı Sadun Aren Gerçek 
2 Türkiye İktisat Tarihi Korkut Boratav Gerçek 
3 Devletçilik Korkut Boratav Gerçek 
4 Türkiye’de Milli İktisat Zafer Toprak Tarih Vakfı Yurt 
5 Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi Şevket Pamuk Gerçek 
6 Planlama Kalkınma Türkiye Yalçın Küçük Tekin 
7 Türkiye Ekonomisinde Bunalım Mustafa Sönmez Belge 
8 Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye Çağlar Keyder Yurt 
9 Küreselleşme Sürecinde Türkiye Erinç Yeldan İletişim 
10 Gelişme Stratejileri Haldun Günalp Tarih Vakfı Yurt 
11 Dünya Ekonomisinde Bunalım Immanuel Wallerstein Belge 
12 Dünya Ekonomisinde Dönüşüm Sinan Sönmez İmge 
13 Dünya Kapitalizminin Bunalımı Nail Satlıgan-Sungur Savran Alan 
14 Uzun Yirminci Yüzyıl Giovanni arrighi İmge 
15 Emperyalizm Lenin Sol 
16 Eşitsiz Gelişme Samir Amin Ara 
17 Kontrol Sanayi ve Ereğli Demir Çelik Nora Şeni Birikim 
18 Globalleşme ve Kriz Ergin Yıldızoğlu Alan 
19 Çokuluslu Şirketler C. Alper Turhan 
20 Uluslar arası Yeni İşbölümü Frötel Belge 
21 Uluslar arası İlişkiler Tarih (4 cilt) 
22 Sermaye Birikimi Rosa Luxemburg 
23 Küreselleşme ve Birikim Oktar Türel ve Korkut Boratav’a armağan TÜRKİYE: TARİH VE GÜNCEL DURUM 
24 Türkiye’nin Düzeni Doğan Avcıoğlu Belge 

25 Milli Kurtuluş Tarihi Doğan Avcıoğlu Tekin 
26 Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye Stefanos Yerasimos Belge 
27 Türk Devrimi ve Sonrası Taner Timur Doğan 
28 Düzenin Yabancılaşması İdris Küçükömer Bağlam 
29 Türkiye Üzerine Tezler Yalçın Küçük Tekin 
30 Modern Türkiye’nin Kuruluşu Erik Jan ürcher İletişim 
31 Türkiye İşçi Partisi Artun Ünsal Tarih Vakfı-Yurt 
32 Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi Yahya Tezel Tarih Vakfı-Yurt 
33 Geçiş Sürecinde Türkiye Ahmet Tonak (der.) Belge 
34 Paradigmanın İflası Fikret Başkaya İletişim 
35 Sol Kemalizme Bakıyor Derleme Metis 
36 İnkılap Dersleri Recep Peker İletişim 
37 İttihat ve Terakki Feroz Ahmet sander 
38 İttihatçılıktan kemalizme Faroz Ahmet Kaynak 
39 Atatürk’ün Temel Görüşleri Fethi Naci Gerçek 
40 Milli Şef Dönemi Cemil Koçak Tarih Vakfı-Yurt 
41 Tek Parti Dönemi Mete Tuncay Tarih Vakfı-Yurt 
42 Neoliberalizm (iki cilt) Neşecan Balkan-Sungur Savran Metis 
43 1908 Devrimi Aykut Kansu İletişim 
44 Kentsel Çelişki ve Siyaset Tarık Şengül Demokrasi Kitaplığı Wald 
45 Anadolu’da Küresel Fabrikanın Kuruluşu Metin Özuğurlu Halkevleri 
46 Kürt Sorunu Kemal Kirişçi Tarih Vakfı-Yurt 
47 Modern Türkiye’de Ulusal Kimlik Reşat Kasaba ve Sibel Bozdoğan Tarih Vakfı-Yurt 
48 Devlet ve İşadamları Ayşe Buğra İletişim 
49 Devlet-Ocak-Dergah Kemal Can ve Tanıl Bora İletişim 
50 Devlet ve Sınıf Çağlar Keyder İletişim 

SOSYOLOJİ VE SİYASET BİLİMİ 

51 Sosyoloji El Kitabı Doğan Ergun Gerçek 
52 Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor Marshall Berman İletişim 
53 Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri Barrington Moore B Yayınları 
54 İdeoloji Terry Eagleton Ayrıntı 
55 Kapitalist Devlet Ralph Miliband Belge 
56 Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar Nicos Poulantzas Belge 
57 Demokrasi Kapitalizme Karşı Ellen Wood İletişim 
58 Tarihsel Sosyoloji Theda Skocpol (der.) Tarih Vakfı Yurt 
59 Modern Avrupa’da Zor ve Devletin Kuruluşu Charles Tilly İmge 
60 Karakter Aşınması Richard Sennett Ayrıntı 
61 Kamusal İnsanın Çöküşü Richard Sennett Ayrıntı 
62 Siyasi Düşünce Tarihi Murat Sarıca Gerçek 

FELSEFE 
63 Felsefe El Kitabı Selahattin Hilav Gerçek 
64 Marksizm Henri Lefebvre Alan 
65 Hegel’i Anlamak Tülin Bumin Kabalcı 
66 Grundrisse Karl Marx 
67 Alman İdeolojisi Marx ve Engels Sosyal 
68 1844 El Yazmaları Karl Marx Payel 
69 Felsefenin Sefaleti Karl Marx Sol 
70 Devlet Platon 
71 Hapishane Defterleri Gramsci 
72 Gericiliğin Retoriği Albert Hirschman Birikim 
73 Nikomakhos’a Etik Aristoteles 
74 Metot Üzerine Descartes 
75 Rameau’nun Yeğeni Diderot Sosyal 
76 Aydınlanmanın Diyalektiği Adorno ve Horkheimer Kabalcı 
77 Toplum Sözleşmesi Rousseau Belge 
78 Ütopya Thomas More 
79 Hegel,Marx ve Rosseau’da Sivil Toplum ve Devlet Gülnur Savran 
80 Sartre ve Marksizm Garaudy 
81 Marx’tan Foucault’ya İdeoloji Michele Barret TARİH : TARİH FELSEFESİ, KAPİTALİZM VE DEVRİMLER TARİHİ 

82 Tarih nedir? E.H.Carr İletişim 
83 Devrim Çağı,Sermaye Çağı, Aşırılıklar Çağı E.Hobsbawm 
84 Bolşevik Devrimi E.H.Carr Metis 
85 100 Soruda Fransız İhtilali Murat Sarıca Gerçek 
86 Sosyalizmin ve Sosyal Mücadelelerin Tarihi Max Beer 
87 Dünyayı Sarsan On gün John Reed Ağaoğlu 
88 Fransa’da İç Savaş Karl Marx Köz 
89 Fransa’da Sınıf Mücadeleleri Karl Marx Sol 
90 Louis Bonaparte’ın Darbesi Karl Marx İzlem 
91 İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu E.P.Thompson İletişim 
92 Komünist Manifesto 

SANAT, DİN, PSİKOLOJİ, KÜLTÜR, UYGARLIK, BİLİM 

93 Sanatın Öyküsü ve Modern Sanatın Öyküsü E.Gombrich Remzi 
94 Anadolu Uygarlıkları Ekrem Akurgal Net 
95 Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Fişiğine Giriş M. Planck 
96 Darwin Stephen Jay Gould 
97 Kuran-İncil ve Tevrat 
98 Muhammed M.Rodinson 
99 Tanrılar Mezarlar Bilginler C.W.Ceram Remzi 
100 Psikanaliz Üzerine Freud Sosyal

 
Bookmark and Share
 
 


18/05/2024 Bugün365 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.211.117.197