TürkçePDF indir

 

 Sınıf Tavrını koyuyor: İşçi Kurultayı toplandı

İzlenme 2607

Sınıf Tavrı'nın, "Düşük ücretlere, yoksulluğa, işsizliğe, hak gasplarına karşı insanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için işçi sınıfının tavrını ve ağırlığını koyması zamanıdır" sözleriyle çağrı yaptığı İşçi Kurultayı bugün İstanbul'da toplandı.
Sabah yapılan 14 ayrı sektör toplantısında, emekçilerin kendi gündemlerini tartışmasının ardından, öğleden sonra Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde birleşik oturum yapıldı. Yüzlerce işçinin katıldığı kurultayın açılış konuşmasını yapan Sınıf Tavrı sözcüsü ve TKP Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer, sözlerine "Bu kurultayın önümüzdeki dönemde işçi sınıfı mücadelesine katkı vermesini umuyorum" diyerek başladı. "Yolsuzluklara, rüşvetlere, kumpaslara, kasetlere karşı sınıf tavrını koymalı. Sarı sendikalara karşı sınıf tavrını koymalı. Emperyalizme karşı sınıf tavrını koymalı. Sınıf tavrını koymazsa, bu mücadelede gerçek bir zafer kazanmak mümkün değil" diyen Kılçer, kurultayın en önemli misyonlarından birinin, emekçi halkın ağırlığını artırmak olduğunu söyledi. Kurultayın ardından kendi yerelliklerine dönen işçilerin çalışmaları yoğunlaştıracağını söyleyen Kılçer, "Selam olsun Türkiye işçi sınıfına, selam olsun sınıfın tavrını koyacak öncü işçilere" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
Kılçer'in konuşmasının ardından kurultaya katılan 15 ayrı sektörden pek çok temsilci söz aldı. Örgütlülüğün öneminin vurgulandığı konuşmalarda, gün geçtikçe kötüleşen çalışma koşullarına karşı siyasetle bağı kurulan birleşik bir mücadelenin gerekliliğinin altı çizildi.
Onlarca işçinin söz aldığı kurultayın kapanış konuşmasını yapan Sınıf Tavrı Komitesi üyesi ve soL Gazetesi yazarı Alpaslan Savaş, ortaya dökülen yolsuzluklarla birlikte AKP'nin emek düşmanı uygulamalarını anlatmanın kolaylaştığını belirterek, "Ancak artık anlatmakla yetinemeyiz. Artık doğrudan 'hükümet istifa' diyerek bunu yapmamız gerekiyor" dedi. Savaş, iş cinayetlerinde yitirdiklerimize de değindiği konuşmasında şunları söyledi: "Yücel 6 yaşında bir kağıt toplama işçisiydi. Atık kağıtları topladığı arabayla karşıdan karşıya geçerken bir arabanın altında kalıp can verdi. Bundan bir yıl önce Ahmet öldü, kafası prese sıkışarak. Bu düzen çocuklarımızı ya öldürüyor, ya cemaatlere, gericiliğe teslim ediyor. Zamanımızı iyi değerlendirelim, örgütlülüğümüzü güçlendirelim. Kararlarımızı fabrikalarımıza, işliklerimize döndüğümüz andan itibaren hayata geçirelim."
Kurultay, Sınıf Tavrı Manifestosu'nun ve karar tasarılarının oylanarak, kabul edilmesiyle sona erdi. Kurultay'ın sonunda Enternasyonal söylendi.
Yatağan işçilerinden mesaj var
24 Ocak'taki Ankara yürüyüşü için yoğun bir hazırlık süreci içinde olan Yatağan işçileri kurultayı gönderdikleri mesajla selamladı. "Egemenlik hırsının ve eşitsizliğin simgesi olan AKP iktidarının yaptırımlarına karşı hep bir ağızdan "Yeter Artık" demeli ve sınıfsal cephemizi oluşturmalıyız" diyen işçiler, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve ÇATES özelleştirmelerine karşı her yerellikte enerji ve maden işçilerinin birleşik mücadelesinin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Enerji ve maden işçileri kurultayı şu sözlerle selamladı: "Enerji ve maden özelleştirmelerine karşı 24 Ocak'ta Yatağan'dan başlayacak Ankara yürüyüşümüzde, yolları ve alanları birlikte zapt etmek dileğiyle; yüzsüzlüğün boyutunun yolsuzluğun boyutuyla bütünleştiği böyle bir dönemde düşünce, çaba ve yaşamla, sınıftan yana tavır alan ve mücadele veren herkese Yatağan'dan selam olsun."
Sınıf hükümeti istifaya çağırıyor
Kurultay sonucunda, Sınıf Tavrı tarafından karar altına alınan 14 başlığın bir bölümü şu şekilde:
 
- Hiçbir meşruiyeti kalmayan hükümet derhal istifa etmelidir. Sınıf Tavrı bulunduğu tüm alanlarda buna ilişkin mücadele yürütecektir.
- Sınıf Tavrı, Türkiye işçi sınıfını, önümüzdeki yerel seçimlerde, emekten yana adaylara oy vermeye çağırmaktadır.
- Sınıfın birliğinin siyasal birlikten geçtiğini bilerek, işçi ve emekçilerin siyasal mücadelede etkin bir şekilde bulunması sağlanmalıdır. Kurultayımız, işçileri ve emekçileri Sol Cephe'ye katılmaya çağırmaktadır.
- Sınıf Tavrı, rüşvet ve yolsuzluk batağına saplanmış hükümetin yandaşlığını üstlenen sendikalara karşı büyük bir kampanya başlatacaktır.
- Sınıf Tavrı, DİSK saflarında mücadele eden emekçileri ve emeklileri DİSK'e sahip çıkmaya çağıracak bir çalışmayı, konfederasyonun bu yıl kutlayacağımız 47.kuruluş yıldönümünde başlatacaktır.
- KESK, yönetiminin siyasal tercihleri nedeniyle hükümet karşıtı güçlü bir mücadele örememektedir. Sınıf Tavrı, kamu emekçilerini KESK'e sahip çıkmaya çağırmaktadır. Kurultayımız, KESK genel kurulu öncesi kamu emekçilerinin yan yana gelmesini sağlayacak bir toplantı çağrısını karar altına alır.
- TMMOB'nin sermaye sınıfı tarafından etkisizleştirilme çabalarına karşın, Sınıf Tavrı Kurultayı, tüm mimar, mühendis ve şehir plancıları göreve çağırır.
- Sınıf Tavrı, iş cinayetlerinin daha etkili bir biçimde takipçisi olacaktır.
- Sınıf Tavrı ayrımcılık, baskı ve sömürüye karşı işyerlerini kapsayacak bir "Kadın İşçi Hakları Haftası" düzenlenmesi konusunda çalışmaları başlatır.
- Sınıf Tavrı, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) ile daha etkin bir işbirliği için somut adımlar atacaktır.
- Sınıf Tavrı politikalarının etkinliğini artıracak, aylık periyodu olan bir "Sınıf Tavrı Bülteni" çıkarılacaktır.
- Kurultay, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, ÇATES termik santralleriyle, GELİ kömür ocağının özelleştirilmesine karşı verilen mücadeleye tüm
gücüyle destek olacaktır.
Sol.org
12 Ocak 2014
Bookmark and Share
 

20/05/2024 Bugün326 ziyaret var  Sitede 7 Kişi var  IP:44.200.86.95