TürkçePDF indir

 

 AYVALIK TABİAT PARKI...

İzlenme 3818


Ekenek.gen.tr sitesi sahibi ve Bilgi Beykoz yazarlarından İsmail Özkan, Ayvalık’ta yayınlanan Ayvalık Olay gazetesine, “Ayvalık Tabiat Parkı” toplantılarını değerlendirdi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25.000 ölçekli uzun devreli geliştirme Planı İnceleme ve Hazırlama Komisyonu Üyesi İsmail Özkan, komisyonun yürütmekte olduğu çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı konusunda bildiklerimizi Ayvalık halkıyla paylaşmanın, halkımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereği olduğuna inanıyoruz” dedi. Özkan’ın açıklaması şöyle;

“Bilindiği gibi Belediye Başkanı’nın çağrısıyla 13 Temmuz 2004 tarihli toplantıda Ayvalık Adaları Tabiat Parkı üst başlıklı bir proje tartışmaya açılmıştır. Bu toplantıya çağrılı olarak, Siyasi Parti temsilcileri, meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ve Ayvalıklı yurttaşlar katılmıştır.

Bu toplantıda konuya ilişkin kısa bir bilgilendirme yapan Belediye Başkanı H. Bülent Türközen, ‘söz konusu bu plan, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ek yazısı ile 14.06.2004 tarihinde Ayvalık Belediye Başkanlığı’na tebliğ edilmiş ve konu acilen Ayvalık Belediye Meclisi’ne taşınarak tartışmaya açılmıştır. Üzerinde tartışılan bu plan ve proje meclisimiz tarafından oy birliğiyle reddedilmiştir’ demiştir. B. Türközen, ‘konunun muhatabı olan belediyemiz alınan bu meclis kararının gereğini yapacaktır’ diyerek, konuya ilişkin başlattıkları hukuki süreç hakkında toplantıya katılanları bilgilendirmiştir.

Belediye Başkanlığı tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı’na sunulan ve yerel basında da yer alan 13.07.2004 tarih ve 681 sayılı metinde, konuya ilişkin Belediye Başkanı’nın ilk tepkileri kısaca şunlar olmuştur.

‘Bu plan aşırı yasakçıdır. Anayasa’yla güvence altına alınmış haklara doğrudan müdahale ve sınırlama getirilmiştir. Burada yaşayan halkın geçim kaynaklarını aşırı sınırlayan, hatta yok eden ve yerine de ikame edeceği geçim kaynağı yaratmayan; özgürlükleri tamamen sınırlayan, insanları adeta açık hava hapishanesinde yaşamaya zorlayan, insani yanı tamamen göz ardı edilmiş ve kamu yararı da gözetilmemiştir’ diyerek; ‘gerekirse bu konuda Ayvalık halkından referandum talep ederim’ demiştir.

Toplantıda söz alarak konuya ilişkin bir sunum yapan meclis üyesi Mesut Akın ise, ‘Bu planı bütünüyle durduramasak bile daraltmalıyız; Ayvalık denizlerinden yararlanmak yasaklanıyor, Patriça’ya giriş çıkışlar kontrol altına alınıyor ve iki mil içinde balık avcılığına yasaklar getiriliyor, hayvancılık tamamen yok ediliyor, yurttaşların tapulu arazilerinde bile neyin yetiştirilip neyin yetiştirilemeyeceğine bu Bakanlıklar karar veriyorlar’ dedi.

Konuşmaların beşer dakika ile sınırlandırıldığı bu toplantıda, bir çok konuşmacı söz alarak konuya ilişkin oldukça özlü açılımlar yaparak somut önerilerde bulundular. Yaklaşık 3-4 saat süren toplantı sonucunda, tarafımdan önerilen, konuya ilişkin olarak bir  komisyon kurulması önerisi büyük bir çoğunluk tarafından onay gördü ve geniş bir komisyon oluşturuldu.

Toplantıya katılanların önerileri doğrultusunda; Komisyona seçilen üyeler, ilk toplantılarında konuya ilişkin hazırlık çalışmalarını başlattılar.

Komisyonun Toplanması Toplantıya katılanlar tarafından seçilen bu komisyon, hem katılımcılara hem de Ayvalık halkına karşı bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Doğal olarak toplantı çağrısı bekleyen komisyon üyeleri, ne hikmetse, belediyeden yetkili olarak görevlendirilen Mesut Akın’dan 28 Temmuz 2004 tarihine kadar toplantı çağrısı almamışlardır.

 Zorlanan Süreç Ve İlk Buluşma Sorun, bir kısım komisyon üyesi tarafından Belediye Başkanlığına iletilmiş ve Belediye Başkanı Bülent Türközen başkanlığında ilk kez bir araya gelinmiştir. Mesut Akın, Ali Sadan, Ceynur Karagözoğlu, Arif Tünek, M. Cemil Tosunoğlu ve İsmail Özkan’dan oluşan altı komisyon üyesi bir günlük çalışma sonucunda konuya ilişkin, komisyon üyelerinin tümüne sunulmak üzere bir ön taslak hazırlamışlardır.

Mutabakata varılan taslağın Mesut Akın tarafından son şekli verilerek altı komisyon üyesine ulaştırılması karar altına alınmıştır. Ancak, M. Akın tarafından görev yerine getirilmediği için, bu aşamada mutabakat maddeleri İsmail Özkan ve Cemil Tosunoğlu tarafından hazırlanarak bütün komisyon üyelerine bir ön taslak olarak ulaştırılmıştır.  

Taslağın komisyon üyelerinin tümüne verilmesine müteakip 10 gün sonra bütün komisyon üyeleri ile bir araya gelinmesi ve taslak metninin gözden geçirilerek , yapılacak çalışmaların planlanıp bütün Ayvalık halkının katılacağı bir toplantı düzenlenmesi talebi Mesut Akın’a iletilmiştir. (M. Akın Belediye Meclis Üyesidir)

28 Ağustos 2004 Cumartesi günü saat 11.00 de bir araya gelen komisyon üyelerinden, M Akın, A. Sadan, A. Küçükoğlu, C. Karagözoğlu, C. Tosunoğlu, H. Tosya, İ. Özkan, A. Alışık, E. Yavaş ve N. İrdel toplantıya katılmıştır. Komisyon, kendi içinde bir görev bölüşümü yaparak, komisyon başkanlığına Mesut Akın’ı Sekreterliklere de Adnan Küçükoğlu ve Ali Sadan’ı getirmiştir.

 

Öncelikli Talepler

Öncelikle, bu planın özel hükümler maddesinin 4.1.1 bendine ve ek taleplerin 1. maddesine karşıyız. 4.1.10, 4.2.2 bentlerinin tamamen kaldırılması ve mevcut uygulamaların aynen devam etmesini istiyoruz. Ek taleplerdeki, Patriça’nın tamamen Tabiat Parkı sınırlarının dışına çıkarılmasına karşıyız. Planın genel hükümler maddesinin, 3.2 bendindeki 1/1.000 ölçekli imar planı uygulama projesi ve programlarına karşıyız. Velhasıl, ister Bakanlık tarafından isterse Ayvalık Belediyesi tarafından, söz konusu olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25.000 ölçekli Uzun Vadeli Gelişme Planı kapsamında buraların üst gelir grupları tarafından yağmalanmasına ve birtakım rantiyecilere peşkeş çekilmesine kesinlikle karşıyız.

Neler İyileştirilebilinir

Öncelikle, dört bitkinin Türkiye’nin başka hiçbir yerinde yetişmediği dikkate alınarak, en az 752 birbirinden farklı bitkinin, park sınırları içinde yaşamını sürdürmesini istiyoruz.

 

Adalardaki mevcut konum korunarak 3.17 bendindeki, “balıkçılık faaliyetlerine kapalı alan olarak tanımlanan yerlerde hiçbir suretle balıkçılık faaliyeti yapılamaz” hükmüne ilişkin olarak ise, bunların dışında kalan alanlarda her türlü olta balıkçılığı ile gergi ve dökme ağları, (barbun,kupa, çupra v.b) kullanılarak Belediye Meclisi’nin Su Ürünleri Sirkülerine uygun olarak düzenlenen program dahilinde avlanmak mümkündür şeklinde maddenin yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.”

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sorunu, Ayvalık halkı açısından henüz sonlandırılmamış bir plan olarak güncelliğini korumaya devam etmektedir. Konuya ilişkin kimi paneller yapılmakta ve Ayvalık Kent Konseyi’nin gündemine taşınmaktadır.

11 Ekim 2006 22.31

Bookmark and Share