TürkçePDF indir

 

 Ayvalık Belediye Başkanı'ndan tepki

İzlenme 3342


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, 2009 ve 2010 yılında Ayvalık Belediye Meclisinin, 2005 yılında Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun reddettiği, vatandaşların imza toplayarak istemediği Ali Bey Adası’nda 5 tepeye 13 rüzgâr enerji santrali yapımını onayladı. Cennet Tepesi’nde ölçümleri uygun bulunan 200 dönümlük alan olmasına rağmen Tabiat Parkı sınırları içinde bulunan bölgeye RES yapılacak olmasına tepki gösteren Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen, hem firmaya hem de izni veren komisyona sordu; “Cunda’dan başka yer mi yok Ayvalık’ta? 9 senedir neden aynı yerde ısrar ediliyor?”

 
Ayvalık’ın Ali Bey (Cunda) Adası’nda 5 noktaya RES (Rüzgâr Enerji Santrali) yapımı için 2003 yılından bu yana başvuran Balres Ltd. Şti’ye 9 yıl sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından onay verildi. 20 yılık tahsis izni alan firmanın söz konusu noktalara 13 adet RES kurmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
AYVALIK BELEDİYE MECLİSİ İKİ KEZ REDDETTİ
Firma, EPDK’dan Eylül 2003 yılında izin aldıktan sonra 16.02.2009 tarihinde Ayvalık Belediye Meclisine başvurmuş, ret yanıtı alan firmanın, 2010 yılında yeniden gelen plan değişiklik teklifine Ayvalık Belediye Meclisi yine olumsuz yanıt vermişti.  Ayvalık Belediye Meclisi söz konusu talebe, ‘Kurulması talep edilen ve EPDK’nın lisansla üretim ve tesis etme izni verilen 30 MW gücündeki RES tribünlerinin adanın genel siluetine, tarihi ve turistik değerlerine ters düştüğü, adanın yerleşim yerine çok yakın olduğu, mevcut trafoya ulaşımın 30 MW gücünde olması ve tamamının yeraltında yer almayacağından yer üzerinde büyük direklerle ve 2. derece Arkeoloji ile 3. derece Arkeolojik, 1. Derece doğal Sit, 3. Derece doğal sit alanlarından geçeceği, enerji nakil bağlantısının trafolara olan uzaklıkları, Ada yüzölçümünün küçük olması nedeniyle gürültü kirliliğine sebep olacağı, RES kurulacak yerlerin ulaşım yollarına denk gelmesi ve buralardaki zeytin ağaçlarının kesilecek olması doğal bitki örtüsünün bozulmasına neden olacağı, mevsiminde göç eden kuşlara zararı dokunacağı gerekçesiyle’ oy birliği ile reddetti.
ÇANAKKALE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KURULU VE TEAŞ UYGUN BULMADI
Firmanın 24 RES kurma girişimini sadece Ayvalık Belediye Meclisi değil, Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ‘RES tribünlerinin konulması planlanan alanın 1. derece doğal sit alanında kalması ve ayrıca 1/25000 ölçekli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun devreli Gelişme Planında mutlak koruma alanında bulunması nedeniyle’ ile uygun bulmadı. TEAŞ’ta talebi kabul etmedi.
ADA HALKI ‘RÜZGÂRA DUR’ DİYEREK İMZA KAMPANYASINA KATILMIŞTI
Rüzgâr Enerjisinin insanlığın yararına olacağının bilincinde olduklarını ancak tabiat parkının şirketlerin çıkarı için talan edilmesine göz yummayacaklarını kaydeden Ada halkı, Cunda Adasını Koruma ve Kalkındırma Derneği’nin kampanyasına katılarak rüzgâr tribünlerine karşı imza atmıştı.
KOMİSYON 5 NOKTAYA 13 RES İÇİN İZİN VERDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun belediyeye gönderdiği karar yazısında ‘Ayvalık İlçesi Ali Bey Adası, Derviştepe, Ali Bey tepe, çöp tepe, deve boynu tepe ve Aktepe mevkiinde yapımı düşünülen 13 adet Rüzgâr Enerji Santrali tribünü ve bu tribünlere ait teknik alt yapı,  (Santral içi bağlantı yolları, enerji nakil hatları ve şalt merkezi) tesislerinin yapılacağı alan ile ilgili karar istenilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (Tabiat varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü) 11.07.2012 tarih ve 4860 sayılı yazısı ile ilgili olarak 04.09.2012 tarih ve 2012/3 sayılı karar alınan dosya ile ilgili Balres Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali Ltd. Şti.’nin 19.09.2012 tarihli dilekçesi ve yeni ibraz edilen belgeler ile hazırlanan inceleme raporu okundu ve yapılan görüşme sonunda; İlgilisinin vermiş olduğu dilekçede eklediği belgeler ışığında Ayvalık ilçesi, Ali Bey Adası, Derviş Tepe, Ali Bey Tepe, Çömtepe, Deveboynu Tepe ve Ak Tepe mevkiinde yapımı düşünülen 13 adet rüzgâr enerji santrali türbin ve bu türbinlere ait teknik alt yapı (Santral içi bağlantı yolları, enerji nakil hatları ve şalt merkezi) tesislerinin yapılacağı alanda yapılacak planlama işlemlerinin 688 sayılı ilke kararı uyarınca prensip olarak uygun olduğuna hazırlanacak 1/25000 ölçekli ÇDP, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının ‘Korunan alanlarda yapılacak imar planı teklifi usul ve esasları’ doğrultusunda hazırlanarak Bakanlığa sunulmak üzere Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilmesinin uygun olacağına oy birliği ile karar verildi’ denildi.
“24 RES ÖNCE 4’E DÜŞÜRÜLDÜ KOMİSYONA 13 RES İÇİN BAŞVURULDU”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun
20 yıllık lisans alan Balres Firmasına verdiği onayı değerlendiren Ayvalık Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen, firmanın RES talebinde de bir takım değişiklikler yaptığına dikkat çekti. Türközen, İlk başvurusunu 24 RES ile yapan firmanın onay alamayınca RES sayısını 4’e düşürerek Tabiat Parkı sınırları dışına planladığını, komisyonun verdiği onay yazısında ise firmaya 13 RES için izin verildiğini söyledi
“TABİAT PARKI SINIRLARI İÇİNDE, KUŞLARIN GÖÇ YOLU ÜZERİNDE”
Türközen, “Tabiat varlıkları Koruma Genel müdürlüğünün ilk önemli icraatından bahsetmek istiyorum. Balıkesir’de. 25 Eylül’de Balıkesir’deki toplantıda bir karar alındı. Balres firmasına 13 RES için izin verildi. Şimdi biliyoruz ki biz bir mücadele ediyoruz, 9 yıldır. Neden Cunda onu anlayamadım. Neden Cunda adasında bu kadar ısrar edildiği anlaşılmadı. Ve o zamanki raporlarda TEAŞ’ın ve diğer kurumların raporlarında, TEAŞ karşı çıktı, rapor verdi. Belediyenin karşı çıkması neticesinde, bu enerjinin naklinin mümkün olmadığı da kurumlarca belirlenmişti. Fakat döndü dolaştı,  temcit pilavı gibi aynı konu Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü komisyonuna geldi. Biz tabii bu konuyla ilgili uzunca süre mücadele ettik. Bu yerin Ayvalık olarak uygun olmadığını, bilhassa Ali Bey Adası’nda direk konulmak istenen yerlerin Tabiat parkı olduğunu, Tabiat Parkında bu direklerin uygun olmadığını söyledik. Meclise geldi, iki sefer reddettik. Yapılan araştırmalarda kuşların göç yolu olduğu, Tabiat parkı ilan edilen yerde 752 adet bitki çeşidi olduğu bunun 17 sini endemik, dördünün de yöreye endemik olduğundan ve direk dikmenin sadece direk dikmek olmadığı, bir direğin en az 12 metre çapında ankraj betonu var ve bu betonun çapı. Dış çapının büyüklüğü, transformatör ve direkten enerji toplandığı yer ve direkler arası bağlantı yolları ile ayrıca üretilen enerjinin taşındığı hatlar. Hepsi ayrı ayrı gelip bir yerde toplanıp Cunda Adası’ndan bizim santral trafo merkezine getirilecek. Bu da çevreye zarar verecek. Bu yapılacaksa Bizim daha önce 200 dönümlük enerji için istediğimiz alan olduğunu söyledik. Orada bir ölçüm verisi yok. Biz burada Belediye olarak ölçüm yaptırdık Cennet Tepesinde. Orası ölçülmeden verildi. Orada herhangi bir ölçüm verisi yok bilinmiyor. Oraya yapacağınıza buraya yapın burada 200 dönüm yerimiz var diye şifahen defalarca ilettik.
Bu mevkide çok rantabl olduğu düşünüyorsa bugün artık teknolojik olarak bu platformların denizin içine de kurulabileceğini düşünüyorum.
“ADADA KURMAK İÇİN NEDEN ISRAR EDİYORLAR?”
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde yer alan birinci derece doğal sit, 2. ve 3.derece arkeolojik sit zırhı ile korunan Ali Bey (Cunda) Adası’nda ısrar eden rüzgârcılara ‘Cennet Tepesi’nde 200 dönüm alanda ölçümler sonrası Anıtlar Kurulu’nda onaylı yere yapın’ çağrısında bulunan Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen, ada ile ilgili ısrarı anlamsız bulduğunu söyledi.
Türközen, “Cunda Türkiye’nin gözbebeği, turizm beldelerinden bir ada yani. Bu kadar turizmde herkesin görmek istediği bir yerde, Tabiat parkı ilan edilen bir bölgede neden bu kadar ısrar ediliyor. Balres firmasının bu ısrarı ne? Başka yer mi kalmadı? Kaz Dağları da tabiat parkı değil mi? Şimdi orada maden aranıyor. Buradan ne farkı var? Yenilenebilir enerjiye kimse karşı değil ama yenilenebilir enerjinin kurulacağı yerler oradaki bölgeye zarar veriyorsa zarar verilmeyecek başka yerlere taşınabilir. Cunda’dan başka yer mi yok Ayvalık’ta? 2003 yılından beri 9 senedir aynı yerde ısrar ediliyor?” diye sordu. 
CENNET TEPESİ EPDK TARAFINDAN UYGUN BULUNDU
Ayvalık Cennet Tepesi’ne Belediye talebiyle 2 yıl önce kurulan Rüzgâr Gözlem İstasyonu’ndan elde edilen Rüzgâr hız verileri Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüt İdaresi Başkanlığınca olumlu bulunmuş, Cennet Tepesi’nde rüzgâr enerji santrali kurulmasının ekonomik olacağı yönünde görüş belirtilmişti.
BELEDİYE İTİRAZ EDECEK, DAVA DA AÇABİLİR
03 Ekim’de kararın belediyeye ulaştığını kaydeden Başkan Türközen, “Belediye olarak bir itiraz dosyası hazırlıyoruz. Buna itiraz eden bir dosya hazırlıyoruz. Hem itiraz edeceğiz. Gerekirse dava açacağız. Yarın o bölgelerin durumu değiştirilip imara da açılabilir demek ki. İnsanların endişesi bu” dedi.
Nilgün Kaya
Ayvalık Sözcü Gazetesi
11 Ekim 2012
Bookmark and Share
 

18/05/2024 Bugün374 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:44.211.117.197