TürkçePDF indir

 

 Tabiat Parkı Üzerine Oynanan Oyunlar!

İzlenme 3169


Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 21 Nisan 1995 tarihinde kurulmuştur. 2004 yılında 1/25.000 ölçekli plan yapılarak Parkın Plan Kararları ve Hükümleri oluşturuldu.
CHP Balıkesir Milletvekili Avukat Ayşe Nedret Akova, Türkiye'nin en büyük Tabiat Parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkının 2009 yılı revizyon planı ile ranta açıldığını belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na Tabiat parkı ile ilgili sekiz maddelik bir soru önergesi verdi. Vekil Akova, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın tabiatın korunmasına yönelik çalışmalar yapması gerekirken tabiat parkının yok edilmesine yönelik hazırlanan plan ile 'kim ya da kimlerin rant elde etmesi için olanak yaratılmaktadır?' diye sordu.

2009 yılında ise Plan Revizyonu yapılarak yeni Plan Hükümleri ve Plan Kararları oluşturulmuştur. 2009 tarihli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planının iptali istemiyle açılan 2010/1641,2010/2180 ve 2011/2179 Esas sayılı davalarda bilirkişi raporunda, yapılan işlemlerin öncelikle Tabiat Parkının yok edilmesine yönelik olduğu belirtilmiştir. Mutlak Koruma Alanları, Sınırlı Kullanım Alanlarına dönüştürülmüştür. Hazine arazileri ve ormanlık alanların neredeyse tamamı Mutlak Koruma Alanından çıkarılmıştır. Tabiat Parkının doğal yaşama ilişkin olanaklarıyla tutarlı biçimde geliştirilmiş yaya tur güzergâhları ortadan kaldırılmıştır' dedi.
VEKİL AKOVA, BAKAN EROĞLU'NA 8 SORU SORDU

CHP Balıkesir Milletvekili Avukat Ayşe Nedret Akova, önergede bakan Eroğlu'na sekiz soru sordu. Akova, 'Bakanlığınızın temel görevlerinden birisi, tabiatın korunmasına yönelik politikalar geliştirmek iken, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planına göre, Mutlak Koruma Alanlarının büyük bir bölümünün Sınırlı Kullanım Alnına dönüştürülmesine neden izin verilmiştir? Bu izin, Bakanlığınızın görev tanımı ile bağdaşmaktadır? Hazine mülkiyetindeki arazilerin elden çıkarılmadan Tabiat Parkı amaçlarına tahsis edilmesi beklenirken. Tabiat Parkındaki Hazine ve kamu mülkiyetindeki alanların satışı ile ilgili kural nasıl belirlenmiştir? Yaban hayatı için önemli alanlar, kıyı, kumul ve kaya vejetasyonu alanları, bilimsel gerçeklere göre yanlış olmasına rağmen Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı ile Mutlak Koruma Alanı kapsamından neden çıkartılmaktadır? Tabiat Parkının doğal yaşama ilişkin olanaklarıyla tutarlı biçimde geliştirilmiş yaya tur güzergâhlarının ciddi biçimde azaltılmasının ve ortadan kaldırılmasının sebepleri nelerdir? Daha önce Mutlak Koruma kapsamında yer alan ve bu nedenle Tabiat Parkının omurgası oluşturan koruma alanlarında, tarımsal alan kullanımının yaygınlaşması ve bunun da koruma amaçlarını engellemesi probleminin önüne nasıl geçilecektir? Dava konusu olan revizyon planında kaçak olarak yapılan yapıların yıkılacağı, bu alanlara hayvan sokulmaması ve yakınlarında koyun ve keçi ağılı yapılmaması ve orman içi özel mülkiyete konu olan zeytinliklerde tarımsal faaliyet dışında hiçbir kullanıma izin verilmeyeceği ve yapı yapılmayacağı ile ilgili hükümlerin kaldırılmasına neden onay verilmektedir? Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25000 ölçekli Uzun Devreli Gelişme Revizyon Planı ile yapılaşmanın önünün açılmasına neden izin verilmektedir? Bu plan değişikliğiyle, kim ya da kimlerin rant elde etmesi için olanak yaratılmaktadır?' sorularına Bakandan yanıt beklediğini belirtti.

BİLİR KİŞİ; 'PLAN, TABİAT PARKI KAVRAMINA AYKIRI' DEMİŞTİ

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun devreli 2009 Revizyon Planının iptali için açılan davada,

Danıştay 6. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından bir olumlu gelişme daha yaşanmıştı. 652 adet bitki türü, dünyada ender rastlanan deniz altı topografyası, deniz ve kara ekosistemlerini birleştiren 22 adasıyla Türkiye'nin en büyük Tabiat Parkını barındıran Ayvalık'ta, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan 2009 yılı 1/25 bin ölçekli uzun devreli gelişme planına karşı açılan davada inceleme yapan bilirkişi raporunu tamamlayıp Danıştay 6. Daire Başkanlığına sunmuştu. 19-20 Temmuz 2011 tarihlerinde dava konusu revizyon planının kapsadığı Tabiat Parkında denizden ve karadan yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, 'Planlama kıstasları arasına Mülkiyet kriterinin eklenmesi ve bu şekilde 2004 tarihli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 1/25 bin ölçekli uzun devreli gelişme planında ön görülmüş olan mutlak koruma alanlarının büyük bölümünün sınırlı kullanım alanına dönüştürülmüş olması planın bölgeleme kıstaslarının esaslı biçimde değiştirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Bu değişiklikler, Tabiat Parkının en büyük ve ileriye dönük kentsel gelişme baskılan açısından en riskli bölgesini oluşturan bir bölümde gerçekleştirilmiştir. Milli parklar kanunu ve ilgili yönetmeliğin tabiat parklarında mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili hükümleri ve ön görmüş olduğu koşul ve kurallardan hareketle, özel mülkiyet kıstasına göre Tabiat parkı bölgeleme ilkelerinin yeniden belirlenmesi Tabiat parkı kavramının kanun ile öngörülmüş olan amaç ve felsefesine aykırıdır' denilmişti.

Nilgün KAYA
Sözcü Gazetesi 17 Şubat 2012

Bookmark and Share

17/06/2024 Bugün432 ziyaret var  Sitede 9 Kişi var  IP:3.230.173.188