Türkçe

Ayvalık’ta Balık Çiftlikleri İstemiyoruz!

İzlenme 731
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NA - ANKARA
Ayvalık’ta 1. Derece Doğal SİT alanı olan Tabiat Parkı ve Tabiat Parkı etki alanı içerisinde, ayrıca Ayvalık kanalizasyonun denize döküldüğü yerde balık çiftlikleri yapıldığını öğrendik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bu alana balık çiftliği için izin verilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını, izin veren kurumların ise bölgenin özelliklerinden haberdar olmadıklarını gördük.
Nedir bu engeller:
1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre 1. Derece Doğal SİT alanlarında balık çiftliği kurulamaz. Kurulan balık çiftliklerinden biri Tabiat Parkı sınırları içinde yer almakta ve 1. Derece Doğal SİT alanı içinde bulunmaktadır. Bu nedenle yasalara aykırıdır.
 
2. a-  24 Ocak 2007 tarihli “Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”,
  b- 08.01.2006 tarihli “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği” ne göre Ayvalık – Altınoluk sahil bandının belirtilen Hassas Koy Körfez ve Kıyılar içerisinde sayılması nedeniyle,
 
3. Çevre Bakanlığının uygulamaya koyduğu “1/100.000’lik Çanakkale – Balıkesir Çevre Düzeni Planı’nın 6.3.2 Çevresel Politikalar bölümünde  “Bu alanlarda kirliliğin oluşmasına karşı önlem alınması” istenmesi nedeniyle,
 
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ortaklaşa yürüttüğü “Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Raporuna göre, bu alanda kırmızı ve beyaz mercanların bulunması ve bu nedenle ve parkın sınırlarının genişletilmesi talebi nedeniyle,
 
5. “Bern ve Barselona Sözleşmeleri ile IUCN kriterlerine görekoruma altında olması gereken 16 türün Tabiat Parkı sınırları dahilinde yaşadığının tespit edilmesinden dolayı,
 
6. “Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi “ kapsamında imzalanan “Akdeniz'de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol” ekinde  “Tehlikeye Düşmüş veya Tehdit Altındaki Türler Listesi ”inde Deniz Çayırları da (posidonia oceanica) yer almaktadır. Çiftlik kurulması istenen alan Deniz Çayırlarının en yaygın olduğu alanlar içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle de balık çiftliği kurulamaz.
Ayrıca olayın turizm ve sosyal boyutu da vardır.
 
A) “Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yerel balıkçılarla yapılan anket çalışmalarında balık çiftliği kurulan alan Ayvalık’taki amatör balıkçıların en çok avlanmaya gittikleri bölgeler içinde birinci sırada gelen alanlardandır.
B) Bölge, çok sayıda kumsal ve plaj ile Ayvalık halkına ve yazlıkçılara hitap etmektedir.
C) Az sayıda olmakla birlikte otellerin olduğu bir bölge olması nedeniyle turizm açısından da risk oluşturmaktadır.
D) Belirtilen alan Ayvalık Derin deşarj Sistemine 500 metre mesafede yer almaktadır. Yani Ayvalık’ın kanalizasyonunun denize döküldüğü alanda balık yetiştirilmek istenmektedir.
Ayvalık’ta yapılmak istenen balık çiftliklerine ister yasal, ister ekolojik, ister sosyal boyutuyla yaklaşalım elimizde bir tek artı bulunmamaktadır. Hukuka aykırı olarak ve halkın yaşamı hiçe sayılarak yapılmak istenen balık çiftliklerine izin verilmemelidir.
Gereğinin yapılmasını arz ederiz.
 
AYVALIK TABİAT PLATFORMU

17/06/2019 Gün Ortalama:279  Bugün49 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.90.207.89