TürkçePDF indir

 

 BERTOLT BRECHT: Okumuş Bir İşçi

İzlenme 3358


10 Şubat 1898'de doğar Bertolt Brecht. İki dünya savaşına, dünyanın ilk sosyalist ülkesinin kuruluşuna, Nazizmin yükselişine ve yenilgisine, tarihin hızlı aktığı bir döne­me tanıklık eder. ilk gençlik yıllarından itibaren savaşı lanetler Bertolt Brecht.

 

 

 

"Bir tabiat kanunu değildir savaş / Barışsa bir armağan gibi verilmez / insana / Sava­şa karşı / Barış için / Katillerin önüne dikilmek gerek / 'Hayır yaşayacağız!' demek"

Tarih hızlandıkça yoksulların, emekçilerin yanında safını net bir şekilde alır. Yazdı­ğı her şey rahatsız eder okuyanı, bir köşede halinden şikayet edip kaderine boyun eğenleri sevmez Brecht. Her eserinde kavgaya davet eder. Düşünmeye, sorgulamaya, boyun eğmeden onuruyla yaşamaya çağırır. Şiirler yazar sözde "iyi insanlara", yaşa­nanlar karşısında susanların iyiliğine değer vermez. "Okumuş bir işçi"nin ağzından yargılar kimi zaman, kimi zaman "Benim de kitaplarımı yakın" der, "Yakın kitapları­mı, çünkü yalancı değilim ben"... Alman faşizminin hüküm sürdüğü günlerde, yalancı olmadığı için yakılmıştır kitapları.

 

Tiyatroda diyalektiğin uygulayıcısıdır Brecht. Eyleme davet eder oyunları, izlendik­ten sonra hiçbir şey olmamış gibi eski hayatınıza dönmenize izin vermez. "Bana diyorlar: Ye iç! Bak keyfine! / Nasıl yer içerim, kaparsam / Yiyeceğimi bir açın elinden ve / Bardaktaki suyum bir susuzda yoksa?"

 

Brecht "imtiyazlılar"ın karşısında, emekçilerin yanında saf tutmuştur hayatı boyun­ca. Ve her dizesi okunmaya, her oyunu izlenmeye değer. İşçi sınıfının dostu, sözünü sakınmayan öğretmenidir.

Bookmark and Share