TürkçePDF indir

 

 İşçi sınıfının dostları... Kimlerdir?

İzlenme 2816


Bugüne dek, belki de milyonlarca insan, elleriyle hayatı yaratanların yanında gururla saf tuttu. Bunlar arasında bazıları var ki, kalemini, sesini, müziğini, kamerasını sözünü, bedenini egemen sınıfların karşısında ve emeği ile geçinenlerin yanında bir silah gibi kullandı, işçi sınıfı mücadelesine omuz veren sayısız dostun anısına, bunlardan bazılarını hatırlayacağız.

Onlar, dostlarımız. Sadece memleketimizde değil, dünyanın pek çok yerinde yanımız­da saf tuttular. Bu yüzden sürgün edildiler, tutuklandılar, öldürüldüler ve unutturul­maya çalışıldılar. Okunmasınlar, dinlenmesinler, izlenmesinler diye elden ne geliyorsa yapıldı. Bütün bunlara rağmen, tarihin içinden, "büyük insanlık"ın temsilcileri olarak hep yanımızda oldular, mücadelemize güç kattılar. Aklımızı ayakta tuttular.

Onlara borcumuzu ödemek için sadece okumak, dinlemek, izlemek yetmeyecek. Büyük insanlık, büyük insanlığın mirasını devam ettirecek. Aklımız ayakta kalsın, gele­ceğimiz ellerimizde olsun, bütün bu çabaya ve fedakârlığa değsin diye.

 

Dostlarımızın tamamını burada saymamız mümkün değil. Kalemini, sesini, bil­imini, yaşamını işçi sınıfıyla bir kabul eden, sanatını devrimin bir parçası haline getiren pek çok dostumuz var burada adını anamadığımız. Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Ernest Hemingway, Metin Altıok, Onat Kutlar, Cemal Süreya, Enver Gökçe, Erkan Yücel, Hasan İzzettin Dinamo, Albert Einstein, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Arkadaş Zekai Özger. Vasıf Öngören...

Ve dikkatle okuyanlar farkedecektir, hiçbir Sovyet yazarı, sanatçısı, bilim adamı yer almıyor bu metinde. Oysa dünyaca ünlü Sovyet bestecisi Şostakoviç'ten, romanları dünyanın dört bir yanında okunan Şolohov'a, Gorki'ye pek çok isim var burada ele alınması gereken. Hem bunların her birini bir kısacık metinde anlat­mak mümkün değildi, hem de yöntemsel olarak mevcut iktidarlara karşı kalemini, kamerasını, sanatını, insanlığını ortaya koyanları; yani kurulu düzene karşı, safını 'büyük insanlığın' yanında belirleyenlerden artık aramızda olmayanları ele almayı tercih ettik.

Burada adını andığımız ya da anamadığımız tüm dostlarımızın katkıları, bugün yürüttüğümüz mücadelede yol gösterici olmaya, önümüzü açmaya devam edi­yor...

Türkiye Komünist Partisi
İşçi Okulu Eğitim Kitabı
Ocak 2012 sayfa 387-404

Bookmark and Share

18/05/2024 Bugün385 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.211.117.197