TürkçePDF indir

 

 Suyun Öte Yanı

432 kez bakılmış
22 Mart 2023
00:00

Bir ülkenin yakın siyasi tarihine, içeriden yada dışarıdan bakmakbilgi edinmekten ziyade,bakan tarafın, bakılan tarafta siyasi benzerlerini bulma çabasıdır. Bulunan şey, yada bulunulması murad edilen şey, deney,motivasyonvb, insan ve toplumun, dünyadaki yalnızlığının giderilmesidir de aynı zamanda. Böylece insa...

DESCARTES’IN “BEN’İ” ÖZNEL İDEALİZM

393 kez bakılmış
27 Þubat 2023
00:00

Başlarken unutmayalım ki bütün doğrular bende ve bu yazının içinde değil. Bu yazının içindeki yaklaşımlar, bilgiler ve olgular benim için doğru diye düşündüğüm şeyler ( mutlak değil), sadece...

Bir Zamanlar Anadolu Kış Uykusundayken

383 kez bakılmış
26 Þubat 2023
00:00

Ülkelerin ya da dünyanın altüst oluş, düzenlerin yıkılış ve yeniden kuruluş dönemlerinde, sanat ve edebiyatın yıkıcı ve kurucu gücü, başat karakter siyaset kadar değilse de, ona önemli ölçüde alan açan, toplumsal destek sunan bir işlevde olagelmiştir. 19. Yüzyıl Rus edebiyatının, çarlık Rusya’sının yıkılışındaki etkisini, 1930’lu yılla...

BİLİMLERİN SONU VE BİLİMİN DOĞUŞU

551 kez bakılmış
4 Þubat 2023
00:00

Fransa’da Sınıf Mücadeleleri Tarihi

Bilimin kaynakları arasında Alman felsefesi, İngiliz siyasal iktisatı ve Fransız sosyalizm mücadeleleri gösteriliyor. Sıralama da böyle. Ancak bu inceleme açısından Fransız sınıf mücadeleleri tarihini önceye almakta yarar var. Birkaç nedenle. Birincisi Marx, Almanya’dan sürüld&u...

Metin Erksan/Mülkiyet Üçlemesi

424 kez bakılmış
3 Þubat 2023
00:00

Metin Erksan sineması üzerine yazılacak yazının ilk cümlesi pek muhtemeldir ki şöyle başlamalı; Türk sinemasının haşarı, agresif ve anlaşılamayan yönetmeni Metin Erksan. Ve yine pek muhtemeldir ki,“Susuz Yaz” filmi, Berlin film festivalinde “altın ayı”ödülü almasaydı ve “Sevmek Zamanı” filmini çekmiş olmasaydı, Metin Erksan sineması tartışması...

1 2 (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
(Toplam 306 Haber)

18/05/2024 Bugün375 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:44.211.117.197