Türkçe

Sosyalist Hareketin Yolu İstanbul Taksim

İzlenme 2062

Devletin memuru konumunda bulunan İstanbul valisi Muammer Güler, faşist saldırgan tutumuyla İstanbul Taksim’i tutabileceğine inanmakla yanılmıştır. İçişleri Bakanlığı olmak üzere AKP siyasi iktidarı ve devletin sahibi sermaye sınıfı da yanılmıştır. İşçi sınıfı ve emekçilerin ortak iradesini, kararlı ve inatçı mücadele çizgisi ile birleştirerek, İstanbul sokaklarına ve Taksim’e taşıyan sosyalist hareket Taksim’i kazanmanın yolunu açmıştır, bu tarihten sonra Taksim 1 Mayıs alanıdır. Geri dönüş yoktur.

1 Mayıs 2007 Taksim’in önemi her kesimce bilinmektedir. Bilinene ek, Demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin iç birlikteliği İstanbul Taksim somut hedefi ile daha net anlaşılmıştır. Hiçbir demokratik kazanım, sermaye sınıfının gönül rızasıyla gerçekleşmiyor. 1977 de katledilen 36 sınıf kardeşimizin yanında olmak önemlidir, 1Mayıs Taksim’i kalıcı kazanım olarak kazanmak ise, sınıf kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek anlamında, sosyalizm hedefimiz anlamında önemlidir. Cumhur milliyetçilerin yolu ile sosyalist devrimcilerin yolu Taksim kazanımı ile ayrışmıştır. Bu ayrışmayı engellemek isteyen siyasi iktidar ve sermaye sınıfı tüm İstanbul’u kapatıp çok fazla biber gazı ve cop kullanmasına rağmen başaramamıştır. Taksim yolu önemlidir.

“Sınıf mücadelesinin koşulları işçi sınıfı tarafından belirlenmez. Mücadelenin düzeyi kapitalist sınıfa karşı koyabilme gücüyle orantılıdır. Ve bu karşı koyuşun niteliği sınıf mücadelesinin yapısını belirler. Sınıf mücadelesi ne denli sert ya da yumuşak olursa olsun, işçi sınıfı bunu zorunlu olarak kabul etmek zorundadır. Ama,büyük bir olasılıkla kendisi için hayati olacak bu mücadelede kapitalistler hiçbir zaman yumuşak olmayacaklardır.”(*)

 İşçi sınıfı ve emekçilerin, 1Mayıs İstanbul Taksim mücadele kararlılığına yakından baktığımızda birlik, dayanışma, mücadele kavramlarının soyut kavramlar olmadığı anlaşılmıştır. Bir sınıf olarak, işçi sınıfının “halk” bulamacından teorik olarak ayrılışıyla birlikte, işçi sınıfının bağımsız öncü rolünün kavranmasına neden olduğu anlaşılmıştır. İşçi sınıfı ve emekçiler yaratıcıdır. Aklın oluşmasına öncülük eden işçi sınıfı, insan aklını ve düşüncesini ters yüz ederek yeni bir tarih başlatmışsa ve bunu da teoride hak ettiği kadar pratik mücadele sürecinde de yaşatmışsa, bağımsız ve öncü rolünü bileğinin ve aklının hakkıyla elde ettiği gerçeğini kabul etmek gerekir. İşçi sınıfı ve emekçilerin öncülükleri üretmesinden ve yaratmasından gelir. Her şeyden evvel insan aklını yaratırlar, bizler biliyoruz ki düşünce ve akıl dışsaldır, maddeseldir ilahi tarzda yukarıdan gelmez ve oluşmaz. Dünyamız üzerindeki kullanım ve ihtiyaç ürünlerinin hepsi gerçektir ve gerçek sahipleri üreticilerdir, bu ürünler üretilirken çok kan ve ter akıtılmıştır. Bu gerçeği görmezden gelerek bu ürünlerin yansıma olduğunu düşünenler ve gerçeklerinin yukarıda Allah katında saklı tutulduğunu düşünenler yalancıdır, hırsızdır.

DİSK,KESK,TMMOB başta olmak üzere sosyalist devrimci partiler, sol siyasi hareketler, demokratik kitle örgütleri ve öğrencilerin ortak iradesi ile oluşan kararlı inatçı sosyalist mücadele çizgisi Taksim’i kazanmanın yolu olmuştur. Tüm İstanbul’a sıkıyönetim uygulayarak sosyalistlere,devrimcilere ve işçi sınıfına saldıran “padişah özentisi” İstanbul valisine son sözümüz; bu sevdadan vazgeç ve istifa et. 

EKENEK 2007

(*) “Nihayet post Marksistler Türkiye’de – Ahmet Hamdi Dinler- Bilim yay/ sf:80”

Bookmark and Share

17/06/2019 Gün Ortalama:279  Bugün49 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.90.207.89