Türkçe

Körfezde yürüyüşlü protesto

1563 kez bakılmış
27 Mart 2012
16:18

AKP’nin eğitim sistemini kesintili ve kademeli hale getiren 4+4+4 tasarısına karşı ülkenin dört bir yanında eylemler sürüyor. Eğitimde gericileşmenin son adımı olan kesintili eğitim modeline karşı bir ses de Burhaniye'den yükseldi. “Pedagojik değil ideolojik model” Eğitimde açık öğretim sistemi ile çocukları okuldan uzak tutan, ilköğretime Kuran dersleri ve türbanı sokmayı planlayan son olarak da İmam Hatip Liseleri’nin önünü açacağı belirtilen 4+4+4 eğitim modeli, protesto edildi

Pazartesi günü saat 17.00.de Burhaniye Kütüphanesi önünden toplanan yaklaşık 700 civarındaki coşkulu topluluk sloganlar ve alkışlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşle birlikte AKP karşıtı, sistem karşıtı sloganlar Burhaniye halkı tarafından alkışlarla karşılık buldu.  
AKP'nin eğitim sistemini eleştiren sendikalar siyasi partiler “AKP'nin anladığı dilden konuşmak için meydanlara indik” dedi. 
Burhaniye Cumhuriyet Meydanında ortak yazılı metin, Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Başkanı Leyla Kumkumoğlu tarafından okundu. Kumkumoğlu; “Attığı her adımda uluslar arası sermayenin talep ve ihtiyaçlarını gözeten AKP iktidarı, neo-liberal ve muhafazakar politikalarla Türkiye’yi kuşatıp dönüştürüyor. Toplumsal yaşamın hemen her hücresine kadar müdahale eden AKP politikalarına karşı çıkanlar bugün hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde bir kuşatma altına alınmış bulunmaktadır. İşte biz bugün burada bulunanlar bu kuşatmanın hedefinde olan emek ve demokrasi güçleri olarak, eğitimden sağlığa, oradan çalışma hayatına ilişkin düzenlemelere kadar yaşamın her alanında bizi yok sayan bu düzenlemelere karşı itirazımızı haykırmak için birlikteyiz.  Omuz omuzayız.
 
AKP Hükumeti, sağlıkta dönüşüm uygulamaları üzerinden halkın sağlık hakkını kendi çıkarları doğrultusunda dönüştürme noktasında bugüne kadar epey yol almıştır. Sağlık hakkının piyasalaştırılmasının ardından sıra eğitime gelmiş, önümüzdeki dönemde 4+4+4 üzerinden eğitim sistemini yine kendi siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda biçimlendirmek istemektedir.
Sağlıkta, eğitimde ve kamu hizmetlerinin diğer alanlarında yaşanan büyük dönüşüme paralel olarak hükumet, aynı zamanda söz konusu dönüşümün karşısında duran sendikaları ve emek örgütlerini etkisizleştirmek için büyük çaba harcamaktadır.
 
AKP, tüm toplumu olduğu gibi, sendikal alanı da yine kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istemekte, örgütsüz, tepkisiz ve itaatkâr bir toplum yaratmak için birbirinden farklı içerikteki yasal düzenlemeleri aynı anda gündeme alarak, daha önce defalarca yaptığı gibi her şeyi “oldu bittiye” getirmeye çalışmaktadır.
 
4+4+4 düzenlemesi, Başbakan’ın “dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” açıklamalarına paralel olarak gündeme getirilmiştir. Eğitim sisteminin gerçek ihtiyaçlarından çok, Başbakanın ve hükumetin “dindar ve kindar” nesil özlemlerinin bir sonucu olarak ülke gündemine giren ve bütün itirazlara rağmen Milli Eğitim komisyonundan geçen 4+4+4 kademeli eğitim düzenlemesi ile eğitimde çok başlılığın önü açılmakta ve çocuklarımızın geleceği ile oynanmak istenmektedir.
 
Velilerimizin eğitim harcamaları artacak. Çocuklarımız 7-8 yaşında dershaneye gitmeye başlayacak.
Seviye belirleme sınavları 4. Sınıftan başlayacak. Okula başlama yaşı 5’e indirilecek. İlköğretimin”Devlet okullarında parasız olduğu”ifadesi yasa maddesinden çıkacak. Eğitim tamamen paralı hale getirilecek.
 
Çocuk işçiliği ,çocuk istismarı artacak. Çocuk gelin sayısı hızla artacak. Yaklaşık 70 bin öğretmenimiz norm fazlası durumuna düşecek. Bilimsel laik,demokratik,parasız olması gereken eğitim sistemi tarikatların,cemaatlerin eğitim sistemi haline gelecek.
 
Bu düzenlemenin doğrudan muhatabı olan bizler eğitimin piyasalaştırılması ve dinselleştirilmesi uygulamalarına karşı kitlesel duruşumuzu göstermeye kararlıyız. Hangi amaçlarla gündeme getirildiği açıkça belli olan 4+4+4 yasa teklifi derhal geri çekilmelidir. 
Bir düzenleme yapılacaksa, bilim insanlarının, sendikaların ve eğitim örgütlerinin katılımıyla, eğitim sisteminin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalıdır. Eğitim hizmetlerinden tüm yurttaşlar eşit ve parasız olarak yararlanmalı, eğitim sistemi her yaştan öğrencinin özgür düşüncesini geliştireceği, nitelikli, laik, bilimsel, demokratik bir eğitim sürecinden geçmesini sağlayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.
 
En temel haklarımıza aykırı olarak hayata geçirilmeye çalışılan, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren gündemdeki yasal düzenlemelerin karşısında emek ve demokrasi güçleri olarak tek vücut olarak, birlikte duracağımızın bilinmesini istiyoruz.
Uzunca bir süredir sağlıkta, eğitimde ve örgütlü mücadele alanında yaşanan olumsuz gelişmelerden kaygı duyan herkesi zalimlerin zulmü karşısında birleşmeye ve birlikte, omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz” dendi. 
Eğitim-Sen ve Eğitim-İş tarafından  Burhaniye Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitinge; TKP, ÖDEP, EMEP, CHP, HDK,İP,  ADD, Alevi Kültür Derneği ve Emekli-Sen destek verdi.
 27 Mart 2012
İsmail Özkan
Bookmark and Share
 

24/05/2019 Gün Ortalama:292  Bugün103 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.208.22.127