Türkçe

Kongre Tamamlandı

1226 kez bakılmış
24 Ocak 2014
17:16
Eğitim-Sen Ayvalık temsilciliği 9. Olağan Genel Kurulu 18 Ocak 2014 saat 11.00 de Ayvalık Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Şükrü Kaygısız'ın yapmış olduğu Genel Kurul'a 150 üyeden 100'e yakın üye katıldı. Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Vedat Tekten, BES İş yeri Temsilcisi Sinan Kandemir, SES Balıkesir Örgütlenme Sekreteri Birsen Seyhan ile HDP, İHD, TKP, EMEP, ÖDP, BDP ve Tabiat Parkı Platformu temsilcilerinin destek verdiği genel kurulun açılış konuşmasını Eğitim-Sen Temsilcisi Edibe Keleş yaptı
Genel kurula destek veren konuklara teşekkür ettikten sonra Sendika yöneticiliğinin gönüllülük gerektiren bir olduğunu ifade eden Keleş, “ Sendikalarını bugüne kadar getiren, canları ile bedel ödeyen, tutuklanan işten atılan arkadaşlara ve halen içeride olan KESK’li tutsaklara selam iletiyorum. Her şeyden önce sendikamızın devamı önemli” dedi
 
Faaliyet raporuna yönelik söz alarak; Genel kurullardaki delege avcılığını eleştiren Cengiz Çağlar, “Bu sendikayı geriye götürür. Delegasyon sistemi ile oluşturulan yönetim kurulları sendikaya nitelik kaybettiriyor.” dedi
Suat Süslü ise; “Seçime katılan üyelerin bundan sonraki eylemlere, basın açıklamalarına katılmasını talep ederek mümkün olduğu kadar uzlaşılarak ortak bir liste oluşturulması önerisinde bulundu. 
 
Halis Çalık, sözlerine şöyle başladı: “11 yıllık AKP iktidarı boyunca kamusal alandan demokratik ve gerçek laiklik ekseninde eşitlik, barış ve çoğulculuk zemininde yaşamak isteyen toplumsal kesimler, neo liberal, siyasal İslamcı AKP iktidarı ve siyasal İslamcıların ayrımcı ve baskıcı siyasal ruhları arasına sıkıştırılmış durumdadır. Mahallede, işyerinde, kamuda, eğitimde, özetle kamusal yaşamın tüm alanlarında hissedilen duygu budur. Devlet sağ ve muhafazakâr iktidarlar ve cemaatler eliyle üretilen yaşamı dincilik esaslarına göre düzenlemeyi hedefliyor. Kapitalizm ve İslamcılıkla buluşmuş neo liberalizm tarafından sürdürülen yeni sömürü biçimleri ve sosyal tahribatlar, muhafazakarlaştırma ekseninde yaygınlaştırılmaktadır. Toplumun farklılıklarıyla ortaklaştığı, karşılaştığı, düşünce ve kamuoyu oluşturdukları mekânların ve hayat alanı olarak ifade ettiği kamusal alan, tek kutuplu dünya düzeniyle birlikte yeniden şekillendiriliyor. 
AKP hükümeti kentlere görkemli camiler yaparak önce kentleri muhafazakarlaştırmakta eğitimin dinselleştirilmesi ile aklın uhrevi olanla geriletilmesi ve dünyevi olanın etkisiz kılınması, sınıfsal farklılıkların üstünün ümmetçilik itaat ve biat kültürü ile örtülüp, “İslam kardeşliği” ile ezilen sınıfların mazlumluğunu, ezen sınıfların zalimliğinin gizlenmesi hedeflenmektedir.
Kamusal alanın sermayenin para, devletin ve cemaatlerin din ve etnik milliyetçilik politikasıyla üretilmesine karşı, tam demokrasi, doğrudan demokrasi ve gerçek laiklik politikalarıyla eşit yurttaşlık hakkı savunulmalıdır. Unutmamalıyız ki Sivas’ı yakanlar bu günkü hükümeti kuranlardır. Onun için sendikamızın önünde bekleyen acil mücadele edilmesi gereken başlıca alanlar olarak; Kamusal alanın dinselleştirilmesine karşı daha etkin bir mücadele hattı oluşturulmalıdır. Güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kesinlikle reddedilmeli bu konuda etkin bir mücadele programı geliştirilmelidir. Örgütlü mücadelemize karşı yapılacak her türlü saldırıya karşı sınıf dayanışması ekseninde etkili bir tutum alınmalıdır. Yarını bugünden kurmak için AKP ye karşı gezi ruhuyla direnilmelidir” dedi. 
Demokratik Emek Meclisi, Demokratik Sendikal Birlik ve Demokratik memur Hareketi olarak girilen seçimler sonucunda, Eğitim -Sen Ayvalık Temsilciliği yönetim kuruluna Hasan Elmacı, Halis Çalık, Cafer Mehmet Keleş, Bülent Aslan ve Adnan Çakıroğlu seçildi.
Bookmark and Share
 

27/06/2019 Gün Ortalama:263  Bugün19 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:34.204.43.11