Türkçe

KESK üyeleri yargılanıyor

1607 kez bakılmış
14 Aralık 2012
11:35

Ankara'da yapılan KESK eylemine katılmak üzere yola çıkan 22 kişi hakim karşısında. 28-29 2012 Mart tarihinde Ankara'da KESK'in örgütlediği eyleme katılmak üzere yola çıkan Ayvalık Eğitim-Sen üyeleri polis tarafından engellenmişti. 4+4+4 karşı “Anladıkları dilden geliyoruz” diyerek Ayvalık Öğretmen Evi önünden yola çıkan KESK bileşenleri ve emekçi halk polis engeliyle karşılaşınca saat 21.00 de oturma eylemine başlamıştı

Eyleme destek için siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri temsilcileri ile birlikte yaklaşık 100 kişiye ulaşan kitle alkışlarla sloganlarla polis engellemesini protesto etmişlerdi.

Bu olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine karşın Ayvalık ilçesinden Ankara'ya gitmek için yola çıkan yüze yakın kişiden 22'si hakkında Ayvalık Cumhuriyet savcılığı dava açmıştır.

Söz konusu 22 kişi hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet suçlarından dava açan Ayvalık Cumhuriyet Savcısı, bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası istemektedir.
Atılan sloganların tamamını suç sayan iddia makamı, iddianamede şu ifadelere yer vermektedir: “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Baskılar bizi yıldıramaz” , “İşte sendika işte KESK”, “Faşizme karşı omuz omuza”

Aralarında, SES Balıkesir şube yöneticisi Birsen Seyhan, Eğitim- Sen Ayvalık Temsilcisi Edibe Keleş, BES Ayvalık Temsilcisi Sinan Karademir, TKP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Atilla, EMEP Ayvalık İlçe Başkanı M. Cemil Tosunoğlu ve ÖDP üyelerinin de bulunduğu 22 kişi hakkında, 2911 Sayılı Kanunun 9 ve 10. maddelerinde ki 28/1 ve TCK 43/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları gerekçesiyle açılan dava, 13 Aralık 2012 tarihinde saat 10.00 da başladı.

Mahkeme öncesi, KESK MYK üyesi Akman Şimşek , Ali Kılıç ve KESK'e bağlı Sendika şube başkanlarının da katıldığı basın açıklamasını Edibe Keleş okudu. “Bu gün 13 Aralık 2012 ve bugün 22 kişi burada neden yargılanıyor? 22 kişiyi yargı sürecine iten güç kimdir? Aslında cevabı çok açık ve kısa, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Ayvalık'ta da demokratik ve sendikal hakkını kullanmak isteyen 22 kişi 2911 sayılı yasa ile yargılanarak susturulmaya çalışılıyor...

Siz hiçbir şey yapmayacaksınız, hiçbir şeye itiraz etmeyeceksiniz, sizle ilgili olan hiçbir şey hakkında fikir yürütmeyeceksiniz. Sizin yerinize biz düşünürüz, biz yaparız deniliyor. Ancak, bir gerçek var; tarih bize olumsuzluklara ses çıkarılması gerektiğini öğretti, hakkın verilmediği, hakkın alındığını öğretti. Tarih direnmeyi öğretti bize, tarih inatçılığı ve inançlı olmayı öğretti bize. Tarih bize insan olmayı öğretti.” dedi.

Saat 10.30'da başlayan mahkemede iddianame okundu, sanıklara yöneltilen suç anlatıldı.

Sanıkların avukatlarından Av. Hasan Hüseyin Evin söz alarak; “Her ne kadar iddianame Mahkeme tarafından kabul edilmiş olsa bile iddianame hukuka uygun değildir. Çünkü, eylem 2911 sayılı yasa olarak tarif edilmiş, bu tamamen zorlama bir yorumla bu eylemler kapsama dahil edilmiş, buradaki hadise düşünce özgürlüğünün kısıtlanması hususudur. Dolayısıyla yargılama yapılamaz. Sanıklar tarafından yapılmış bir suç unsuru yoktur. Anayasanın 26. maddesine göre önceden izin almaksızın gösteri ve yürüyüş yapma hakkı mevcuttur. Müvekkiller ve tüm sanıklar bu haklarını kullanmışlar. Ayrıca bu haklan kullanılması sırasında resmi organların da herhangi bir müdahalesi olamayacağı da konu almıştır. Aynı hüküm Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin 19. maddesinde de düzenlenmiştir. Bu sebeple yargılamaya geçilmemesini talep ediyoruz. Anayasanın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler ile kendi mevzuatımız çeliştiğinde, uluslararası sözleşmelerin ve mevzuatların üstün tutulması gerekmektedir. Bu hususunda nazara alınmasını talep ediyoruz. Bu dava polis açısından da görevi kötüye kullanma eylemidir. Yasa ihlali yapan burada polisdir. Müvekkillerim düşünceyi, ifade özgürlüğünü kullanamamışlardır. Bu hak çok geniş bir şekilde yorumlanmalıdır, kaynak hakdır, bu sebeple müvekkillerimin böyle bir hakkı kullandığı için yargılanması düşünülemez. Bu sebeplerle CMK:nun 223 maddesinin d bendleri gereğince sorgulamalar geçilmeden derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Suçlanan 22 kişinin ifadeleri alındıktan sonra, mahkeme 1 Mart 2013 tarihine ertelendi.


İsmail Özkan
 

Bookmark and Share

25/03/2019 Gün Ortalama:219  Bugün58 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:18.208.211.150