Türkçe

“İşimize Hastanemize Sahip Çıkıyoruz”

1795 kez bakılmış
7 Kasım 2012
10:41

Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından 6 Kasım 2012 salı günü saat 12.30 da Ayvalık Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Kamu Hastane Birlikleri Uygulaması'na karşı protesto gösterisi için bir araya gelen hastane çalışanlarına siyasi partiler ve Demokratik Kitle Örgütleri de destek verdi.

SES Balıkesir Temsilcisi Birsen Seyhan; “İşimize, İş güvencemize, hastanelerimize sahip çıkıyoruz ve bütün halkımızı devlet hastanelerinin ticarethaneye dönüştürülmesine karşı birlik olmaya çağırıyoruz.” dedi.

Direne direne kazanacağız” “Hak verilmez alınır” sloganları ili birlikte basın açıklamasını Ayvalık Devlet Hastanesi SES Temsilcisi Hayriye Gülsever okudu. “02 Kasım 2011 günkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısını Düzenleyen 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile Sağlık Bakanlığı icracı olmaktan çıkarılıp, düzenleyici ve denetleyici bakanlık haline getirilirken; Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yasal alt yapısı da tamamlanmıştır.” “Şimdi de, 663 Sayılı KHK ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmış ve sürmekte iken, AKP, Hastane Birlikleri’nin illerdeki CEO’su anlamına gelen “Genel Sekreter” ve 10.300 sözleşmeli yönetici kadroların atamalarını yapıp uygulamayı başlatarak yargıyı devre dışı bırakmaya çalışmaktadır.” Dendi.
SES Temsilcisi; Artık; “AKP hükumeti, hastaneleri işletme, hastaları müşteri, Çalışanları Sözleşmeli olarak görmeye başladığı bir dönemden geçiyoruz.” Dedi.

Anayasa Mahkemesi’ne, bu şekilde yargıyı saf dışı bırakan tarzda uygulamaya karşı, kamu yararına olmayan, herkesin parası kadar sağlık hizmeti anlamına gelen bu uygulamaya “DUR” demesi için çağrıda bulunuyoruz. Bizler, sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri olarak;

devlet hastanelerini ticarethaneye dönüştüren bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilene dek Türkiye’nin bütün illerindeki, bütün ilçelerindeki bütün hastanelerinde, sokaklarında, meydanlarında mücadele etmeye kararlıyız. Bu mücadelede toplumun her kesimini bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz.” dediğinde alkışlar ve sloganlar bu çağrıya eşlik etti.

Not: Bu merkezi olarak hazırlanan ortak basın açıklaması metnine imza koyan kuruluşların tamamı şunlardır:

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ (TTB)

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ (SES)

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞ SENDİKASI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ

TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ

TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ (SHUDER)

TÜM RADYOLOJİ TEKNİSYENLERİ VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ (TÜMRAD-DER)

TÜRK MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ (TMRT-DER)

SAĞLIK TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERİ DERNEĞİ

SAĞLIK MEMURLARI DERNEĞİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SÖZÜ SENDİKASI (SÖZ-SEN)

EBELER DERNEĞİ

Berin Özkan

Bookmark and Share

PDF indir

 

 

issuu Dergi

15/07/2020 Gün Ortalama:826  Bugün67 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.236.74.69