Türkçe

Madra Çalıştayı tamamlandı

1587 kez bakılmış
15 Ekim 2012
13:27

Kazdağı ve Madra Dağı Bele­diyeler Birliği tarafından Mad­ra Dağı'nda olup bitenlere dik­kat çekmek ve Madra Dağı'nın sorunlarını birlikte çözmek i­çin bir araya gelenler, 12-13­-14 Ekim tarihlerinde Ayvalık'ta Madra Dağı Ulusal Çalıştayı'nı düzenledi.

Üç gün süren Çalıştay'ın birinci gün moderatörlüğünü Prof.Dr. Cahit Helvacı (Do­kuz Eylül Üniversitesi) yapar­ken, kurultay Akçay Belediye Başkam Cahit İnceoğlu tarafından yapılan açılış konuşması i­le başladı. İnceoğlu, "Verilen maden ruhsat sayısının, böl­gemizde gözümüz gibi koru­mak zorunda olduğumuz Mad­ra Dağı'nda rekor düzeye ulaş­ması kaygılarımızı bir kat da­ha arardı" diyerek başladığı konuşmasında, özellikle çıkartılan son Maden Yasası'ndan sonra, Anadolu topraklarının büyük bir bölümünün madencilerin yatırım alanlarına dönüştüğü­nü vurguladı.

Kazdağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği, Ayvalık ve Bergama'ya bağlı bazı köyle­ri ziyaret ederek köylülerden çalıştay öncesi bilgi aldıklarını ve özellikle yöredeki madenci­lik faaliyeleri ve taş ocakları i­le ilgili incelemeler yaptıkları­nı ifade etti.

Çalıştay Sözcüsü Salih Sönmezışık, ilk kez düzenlenen bu toplantı sonrası bölgede yer alan köyleri sık sık ziyaret e­derek, sorunları yerinde tespit edip karmaşık gibi görünen sorunların bütününe, bölgenin in­sanlarıyla birlikte çözüm araya­caklarını söyledi.

Daha sonra, Madra Dağı'nın ekolojik, toplumsal ve kültürel zenginlikleri ve bu zenginliklere zarar veren süreçler ve neden­lerinin tüm boyutlarının orta­ya konacağı oturumlara geçil­di. Kozak -Madra Dağı Kuşağı ve Çevresinin Jeolojik Özellik­leri ve oluşumu, Su Kaynakla­rının Oluşumu ve Su Kültürü, Korunması gereken Bir Jeolojik Miras; Madra Dağı Granit Tor topografyası ele alındı.

Çalıştay Madra Dağı'nın e­kolojisinden arkeolojisine tüm özelliklerinin ele alındığı bir ça­lışma olarak dün sona erdi.

15 Ekim 2012

SoL Gazete

Bookmark and Share

PDF indir

 

 

issuu Dergi

Duplicate entry '1594766790' for key 'PRIMARY'