Türkçe

'Neo' kapitalizm mi?

61 kez bakılmış
26 Şubat 2019
17:15
Kapitalizmin tarihsel sınırlarına yaklaştığını sermayenin organik aydınları, ideologları da görüyorlar. Son 30-40 yıldır, on yedinci-on sekizinci yüzyıllardaki ticaret kapitalizminden ve onu izleyen 200 yıllık sanayi kapitalizminden sonra, “üçüncü tür”, “yeni tipte” bir kapitalizmin doğmakta olduğunu öne sürüyorlar.
Batı dillerinde “yeni” anlamına gelen “neo” öneki, genellikle, geçmişte var olmuş olgu ve oluşumların yeniden, yeni biçimlerde yaşam bulduğunu anlatmak için kullanılıyor. En tipik iki örnek neoliberalizm ve neofaşizmdir.
Bu yazıda, “neoliberalizm” tartışmaları çerçevesinde kapitalizmin sınırlarını işlemeye devam edeceğim.
Kapitalizmin altın yılları
1945-1975 arasındaki 30 yıllık dönemin kapitalizmin “altın yılları” olduğu kabul edilir. İçinde önemli bir doğruluk payı taşıyan bu yaklaşımın temel sorunu, durumu, kapitalist gelişmenin doğal sonucuymuş gibi sunmasıdır. Aslında bu dönem, kapitalizmin varlığının en çok sorgulandığı bir dünya ve tarih ortamında yaşam buldu. ABD’nin New Deal, Batı Avrupa’nın Welfare State (Refah Devleti) yönelişlerinde 1929 buhranıyla birlikte  “reel sosyalizm”in yarattığı proleter basıncın çok önemli bir payı vardı. İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı büyük yıkım sermayenin “yaratıcı” biçimde değerlendirileceği yeni ve geniş alanlar açmış, ABD’de sermaye birikmişti. Avrupa’da faşizme karşı mücadele ağırlıklı olarak işçi sınıfı ve komünistler tarafından yürütülmüş, Sovyetler Birliği Hitler faşizminin inine tıkılmasında belirleyici rol oynamıştı. Nükleer dehşet dengesi, soğuk savaş, ABD hegemonyası, ulusal kurtuluş ve bağımsızlık hareketlerinin yükselmesi, 1944 Bretton Woods anlaşması ile istikrarlı bir para birimi sisteminin kurulması vb…”Altın çağ” denilen dönem, tüm bu etmenlerin karşılıklı ilişkileri içinde oluşan bir sonuçtu.
 

25/03/2019 Gün Ortalama:219  Bugün57 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:18.208.211.150