Türkçe

Reklam

65 kez bakılmış
5 Mart 2019
11:38
1. Bir şeyi geniş yığınlara tanıtmak, beğendirmek ve böylece o şeyin daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak için söz, yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma çabası. 2. Bu amaçla kullanılan yazı, resim, film vb. Her ne kadar kapitalist sistemin bir aracı olsa da reklam, kamu yararı söz konusu olduğunda çok önemli bir konuma geliyor. Tamamen yaratıcılık üzerine kurulu olan reklamların onyıllarca unutulmadığını...

Bir 'dönem tespiti' denemesi

56 kez bakılmış
5 Mart 2019
10:49
Bugün, “Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?” sorusunun yanıtı, 20. yüzyılın büyük bölümüne göre daha güç ve karmaşıktır. Kuşkusuz, sorunun yanıtının kimden beklendiği de önemlidir. Başkalarını bir kenara bırakıp ülkesini ve dünyayı değiştirme kararlılığı taşıyan devrimcileri, sosyalistleri alalım. Bu kesim soruyu yanıtlarken nereye bakmalı, nelerden hareket etmeli? Sınıf mücadelelerinin seyri ve olasılıklar bir veridir, bakılır… ...

'Neo' kapitalizm mi?

58 kez bakılmış
26 Şubat 2019
17:15
Kapitalizmin tarihsel sınırlarına yaklaştığını sermayenin organik aydınları, ideologları da görüyorlar. Son 30-40 yıldır, on yedinci-on sekizinci yüzyıllardaki ticaret kapitalizminden ve onu izleyen 200 yıllık sanayi kapitalizminden sonra, “üçüncü tür”, “yeni tipte” bir kapitalizmin doğmakta olduğunu öne sürüyorlar. Batı dillerinde “yeni” anlamına gelen “neo” öneki, genellikle, geçmişte var olmuş olgu ve oluşumların yenide...

Toplumcu belediyecilik için notlar

82 kez bakılmış
24 Şubat 2019
16:51
Toplumun geniş kesimlerini dışarıda bırakan bu seçici temsiliyet kanalları karşısında kurumsallaşmış ilişkileri ve müdahale biçimlerini sorgulayan çıkışlar günümüz dünyasında ancak kentsel sosyal hareketlerden geliyor Bir kez daha yerel seçimlere giderken, yine kafalarda nasıl bir kent, nasıl bir yerel yönetim sorusu var. Türkiye’de solun iktidar süreçlerinin dışına bu derece düştüğü bir dönemde, bir kez daha “küç&...

EYT’lilerin haklı mücadelesi

63 kez bakılmış
8 Şubat 2019
14:19
Sosyal medya ile en küçük bir ilişkisi olan herkes “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” sözcüklerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşan EYT’yi ve EYT’lilerin mücadelesini duymuştur. Elimizden geldiğince katkı vermeye çalıştığımız bu haklı mücadeleye dair birkaç noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Sorun ne? Emeklilik yasasında yapılan değişiklikle Türkiye’de emeği ile geçinen tüm yurttaşların kazanılmış haklarının gasp edildiğini...
1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
(Toplam 239 Haber)

19/03/2019 Gün Ortalama:199  Bugün55 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:54.198.92.22